چگونه با یادداشت آیفون اسکن کنیم؟

نگران اسکن سند ها و مدارک خود نباشید به راحتی با یادداشت آیفون میتوانید این کار را انجام دهید.

مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

  1. یادداشت را باز کنید و از نو یک صفحه باز کنید.
  2. گزینه دوربین را انتخاب کنید ، سپس اسکن را لمس کنید.
  3. سند خود را در معرض دید دوربین قرار دهید.
  4. اگر دستگاه شما روی حالت اتوماتیک باشد به صورت اتوماتیک اسکن انجام میگیرد،دکمه شاتر را لمس کنید یا یکی از دکمه های صدا را فشار دهید.
  5. گزینه Save را به منظور ذخیره سازی انتخاب کنید.

سند را امضا کنید

  1. یادداشت را باز کنید سپس سند را انتخاب کنید.
  2. سپس گزینه اشتراک را انتخاب کنیدو این گزینه را باز کنید.
  3. گزینه اضافهکردن را انتخاب کنید،سپس گزینه امضارا انتخاب کنید.
  4. سپس اتمام را انتخاب کنید.

منبع: Apple

ترجمه اختصاصی دیجیتال من

دیدگاه‌ها (0)

*
*